Oproep aan kunstenaars: Breakers

breakers

Breakers,
Visual art producing sound, discussing sound, or even being sound itself.

Breakers is een tentoonstellingsproject dat zoekt naar raakvlakken: een project waarin beeld spreekt over geluid en geluid klinkt als beeld. We zijn voor dit project op zoek naar kunstenaars die graag op deze rand balanceren, die een open experimentele instelling hebben, die buiten de grenzen van een medium willen denken.
Kunstenaars die aan dit profiel beantwoorden, nodigen wij uit om vóór 1 januari 2010 een ideeënschets/plan te sturen naar:
breakers@)singel222.nl
of naar:

Breakers
Postbus 493
NL-3300 AL Dordrecht

Breakers is een project van Ton Kraayeveld en Frans van Lent.

*Na selectie wordt de documentatie teruggestuurd indien een gefrankeerde en geadresseerde envelop is bijgesloten.
*In dit project is het uit praktische overwegingen (transport door de lucht) van belang dat het te exposeren werk licht is en weinig ruimte inneemt. Bij selectie zal dit aspect worden meegewogen.

Galerie als openbare ruimte

Voorafgaand aan de Xtralodge, Singel 222,
presenteert Baracca op Vrieseplein 8-10 :
DANITSJA VAN DIJK EN YVO VAN DER VAT
Vrijdag 2 okt. 2009 19.00 uur expo#6

De Galerie als Openbare Ruimte is ook tijdens de open atelierdagen te bezoeken. Yvo van der Vat heeft speciaal hiervoor beeldend kunstenaar Danitsja van Dijk uitgenodigd om werk te laten zien. Zij is zowel geïnspireerd als geïrriteerd door afvalmaterialen en wegwerpartikelen en probeert de lichtheid en de plasticiteit van deze materialen tot leven te brengen in grote site-specific installaties. Haar werk ontstaat vanuit een kritische kijk op de consumptiemaatschappij. Ook is er site-specific werk te zien van Yvo van der Vat zelf. Met zeer diverse installaties en projecten wil hij de toeschouwer overtuigen van de schoonheid van het alledaagse.

De Galerie als Openbare Ruimte, een tijdelijke galerie in de openlucht aan het Vrieseplein 8-10, biedt ruimte aan professioneel beeldende kunstenaars die experimenteel werk maken en willen tonen. Het is een van de vele projecten van Yvo van der Vat, beeldend kunstenaar en curator van kunstenaarsinitiatief Baracca.

De tentoonstelling wordt geopend aan de vooravond van de open atelierroute, op vrijdag 2 oktober,
aanvang 19 uur, toegang gratis [tevens zat. en zon. van 12.00-16.00 uur].

Voor meer informatie:

www.yvovandervat.nl, www.danitsjavandijk.nl