breakers

Breakers,
Visual art producing sound, discussing sound, or even being sound itself.

Breakers is een tentoonstellingsproject dat zoekt naar raakvlakken: een project waarin beeld spreekt over geluid en geluid klinkt als beeld. We zijn voor dit project op zoek naar kunstenaars die graag op deze rand balanceren, die een open experimentele instelling hebben, die buiten de grenzen van een medium willen denken.
Kunstenaars die aan dit profiel beantwoorden, nodigen wij uit om vóór 1 januari 2010 een ideeënschets/plan te sturen naar:
breakers@)singel222.nl
of naar:

Breakers
Postbus 493
NL-3300 AL Dordrecht

Breakers is een project van Ton Kraayeveld en Frans van Lent.

*Na selectie wordt de documentatie teruggestuurd indien een gefrankeerde en geadresseerde envelop is bijgesloten.
*In dit project is het uit praktische overwegingen (transport door de lucht) van belang dat het te exposeren werk licht is en weinig ruimte inneemt. Bij selectie zal dit aspect worden meegewogen.

Frans van Lent aankondigingen